Skip to content

Abstract

Intelligent Transport System applicaties kunnen aan de hand van rechtstreekse communicatie tussen voertuigen onderling enderzijds en tussen voertuigen en infrastructuur anderzijds, aanzienlijk de verkeersveiligheid bevorderen. Het gebruik van smartphones in plaats van specifieke elektronica in de voertuigen zou de kost van een ITS toepassing aanzienlijk kunnen drukken. Vandaar de keuze om de technische haalbaarheid van een ITS applicatie voor smartphones te onderzoeken, meer specifiek op het Android mobiel platform. Tijdens het onderzoek wordt rekening gehouden met de beperkingen van een gewone, niet-root gebruiker op dit systeem.

In een eerste poging tot het ontwikkelen van een proof-of-concept applicatie worden de mogelijkheden onderzocht om het ad-hoc broadcasten en ontvangen van data met behulp van reeds bestaande native software, de Click Modular Router, onder Android te realiseren. De beperkte permissies die een gewone gebruiker op de wifi hardware heeft, blijken onvoldoende voor het verwezenlijken van de netwerkcapaciteiten nodig voor een ITS applicatie.

Het tweede luik van het onderzoek belicht de mogelijkheden van de recente Wifi-Direct technologie, sinds zeer recent geïmplementeerd in de Android 4.0 API. De mogelijkheden, performantie en beperkingen hiervan worden aan de hand van een applicatie geïllustreerd en in de praktijk getest.

Intelligent Transport System applications are capable of drastically increasing traffic safety by means of direct communication between vehicles reciprocally and infrastructure. Applying smartphones instead of specific hardware electronics in vehicles could severly reduce the cost of an ITS application, hence the choice for researching the technical feasibility of a smartphone based ITS application on the Android mobile platform. During the research, the restrictions in priviledges of ordinary, non-root users on this system are taken into account.

In the first part of the research, the feasibility of ad-hoc broadcasting and receiving of data is examined, in an attempt to implement a proof-of-concept application for Android, based on the existing native software, the Click Modular Router. The restricted priviledges ordinary users have on the wifi hardware, prove to be inadequate to provide the necessary network communicational capabilities an ITS application requires.

The second part of the research is based on the very recent Wifi-Direct technology and its capabilities implemented in the Android 4.0 API. The possibilities, performance and restrictions are highlighted and practically tested.

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: