Skip to content

Overzicht

12 June 2012

Ter samenvatting van mijn masterproef, volgend overzicht van de gebruikte technologieën en hun toepasbaarheid voor het realiseren van een ITS toepassing op Android:

 • Ad-hoc broadcasting
  Niet mogelijk in de huidige versie van het Android besturingssysteem

 • Ad-hoc netwerken
  Kunnen waargenomen worden door het uitvoeren van een netwerkscan op Android, maar connecties kunnen niet gerealiseerd worden.

 • Click Modular Router via Linux executable
  De Click broncode kon succesvol gecompileerd worden tot een executable voor het Android besturingssysteem met behulp van de in de Android NDK voorziene crosscompiler. Het uitvoeren van deze executable op een Android toestel stuit echter op een permissieprobleem, dat we niet willen omzeilen door het toestel te rooten. Een op dergelijke werkwijze gebaseerde toepassing zou immers niet verspreidbaar zijn via een app-store, gezien we niet kunnen verwachten van de gebruiker om ook zijn toestel te rooten. Dit was een uitgangspunt van de masterproef.

 • Click Modular Router via Android applicatie (.apk)
  De Click broncode werd gecompileerd in een static library (libclick.a), maar in tegenstelling tot een Hello World-library, functioneerde deze niet in een Android applicatie. Definitief uitsluitsel over de mogelijkheden van deze werkwijze is er niet, maar naar alle waarschijnlijkheid is de vereiste netwerkfunctionaliteit op deze manier niet realiseerbaar. Verdere pogingen zijn niet ondernomen gezien de Wifi-Direct technologie een aantrekkelijkere kans op slagen leek te bieden.

 • Wifi-Direct via connect-methode
  Uit het ontwikkelen van een applicatie op de Android Wifi-Direct API en het uitgebreid loggen van het opstellen van een connectie werden de volgende zaken geconcludeerd:
  Het opzetten van een Wifi-Direct connectie via de connect-methode tussen twee toestellen duurt onacceptabel lang en maakt deze werkwijze onbruikbaar voor het realiseren van V2V communicatie:

  tgem = (11,8 ± 1,7) s

  Er lijken geen gelijktijdige connecties mogelijk met meerdere peers.
  Een verbinding, aangevraagd vanop een ander Wifi-Direct toestel, kan niet automatisch geaccepteerd worden, maar vereist manuele bevestiging van de gebruiker.

 • Wifi-Direct voor legacy devices (createGroup-methode)
  Het opzetten van een access point via de Wifi-Direct API en het connecteren hieraan door een Android toestel lijkt wel voldoende snel te verlopen. Uit herhaalde metingen resulteert hier een connectie tijd van:

  tgem = (2,83 ± 0,15) s

  Met de op deze werkwijze ontwikkelde applicaties werden praktische voertuigtesten uitgevoerd, waarbij in de meeste scenario’s communicatie kon gerealiseerd worden tussen onderling bewegende wagens. 

  Er zijn echter nog enkele aspecten van de huidige API die het ontwikkelen van een ITS toepassing onmogelijk maken: het is bijvoorbeeld nog niet mogelijk om de preshared key voor het Wifi-Direct access point in te stellen of programmatisch om te schakelen tussen klassieke wifi- en Wifi-Direct-functionaliteit, wat noodzakelijk zou zijn voor het propageren van ITS informatie. De nodige aanpassingen lijken ons in de toekomst echter behoorlijk plausibel.

Advertisements

From → Vooruitgang

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: