Skip to content

Voertuigtesten

11 June 2012

De voertuigtesten

Uit de uitgevoerde labtesten bleek Wifi-Direct qua connectiesnelheid mogelijkheden te bieden voor het praktisch realiseren van vehicle-to-vehicle communicatie. De ontwikkelde applicaties werden aangepast zodat beide toestellen automatisch connectie zouden maken, waarna enkele scenario’s getest werden tussen al dan niet bewegende voertuigen.

Testen A tot en met D bestaan uit een stationair voertuig dat gekruist wordt door een bewegend voertuig aan de volgende snelheden:

Test A: 40 km/h, zelfde oriëntatie als stationair voertuig.
Test B: 40 km/h, tegengestelde oriëntatie als stationair voertuig.
Test C: 90 km/h, zelfde oriëntatie als stationair voertuig.
Test D: 90 km/h, tegengestelde oriëntatie als stationair voertuig.

waarbij met zelfde oriëntatie bedoeld wordt dat het stationaire voertuig in de rijrichting van andere voertuig geparkeerd staat. Bij tegengestelde oriëntatie staat het voertuig uiteraard in tegengestelde richting:

Gewone oriëntatie:

Tegengestelde oriëntatie:

Testen E en F gebeurden tussen twee bewegende voertuigen:

Test E: Voertuigen kruisen elkaar aan 40 km/h.
Test F: Voertuigen kruisen elkaar aan 90 km/h.

De testen werden uitgevoerd op rechte wegen buiten de bebouwde kom, om interferentie met andere access points zoveel mogelijk te beperken.

De testomgeving:

     

De resultaten

Concreet werd in testen A tot en met E succesvolle communicatie gerealiseerd:

Uit het logbestand van test F kon worden vastgesteld dat er kort sprake was van een connectie, maar er werden geen ontvang berichten geregistreerd op de ontvanger.

Uit de resultaten van proef A werd ook de straal van het bereik van het Wifi-Direct access point bepaald:

d = 61m


                                Voertuigtest A

Op bovenstaande figuur is de locatie van het eerste ontvangen bericht aangeduid als locatie A, de locatie van de stationaire zender: locatie B en de locatie van het laatst ontvangen pakket: Locatie C. We stellen hier naar de verwachting een asymmetrisch patroon vast, gezien tijdens het naderen van het stationaire voertuig eerst de connectie dient opgezet te worden.

De berekening van de straal van het bereik staaft ons vermoeden dat deze technologie effectief toepasbaar zou zijn op een snelweg. Immers, een voertuig dat aan 120 km/h voorbij een stationaire zender rijdt, legt tijdens de gemiddelde connectietijd van 2,83 seconden minder dan 100 meter af:

Δs = v . Δt => Δs = 120 km/h . 2,83s

      = 120000m . 2,83s / 3600 s

      = 94,3 m

Een voertuig dat net naast een stationaire zender voorbij rijdt zal dus bij benadering 122 meter binnen bereik zijn. Er lijkt dus voldoende tijd over om nog effectief te communiceren.

Tegenliggers die aan een snelheid van 120 km/h elkaar kruisen zullen dus helaas niet via deze technologie kunnen communiceren. Het voorzien van road side units die de communicatie tussen beide rijrichtingen coördineren zouden dit probleem echter kunnen oplossen. Communicatie tussen voertuigen met dezelfde rijrichting kan dus zeker wel. Het snelheidsverschil is namelijk kleiner dan de snelheid van het snelste voertuig, in principe 120 km/h. De voertuigtesten tonen duidelijk aan dat het realiseren en in stand houden van een connectie met een access point in beweging geen probleem is.

De berichten die via de Wifi-Direct connectie tussen de toestellen uitgewisseld werden tijdens de testen werden overgens via het TCP protocol verstuurd. Dit blijkt ook uit de logbestanden van de testen: onderstaande grafiek toont hoe het onderliggende TCP protocol lichte communicatiestoornissen oplost en de aflevervolgorde van de berichten garandeert:

Advertisements

From → Vooruitgang

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: