Skip to content

Labtesten

29 May 2012

Met de labtesten werd door uitgebreide logging de connectietijd bepaald van de Wifi-Direct technologie, gebruik makende van de connect-methode en de createGroup-(Wifi-Direct voor legacy devices) methode.

Connectietijd connect-methode

Geen enkele meetwaarde verschilt meer dan tweemaal de standaarddeviatie van het gemiddelde, er zijn dus geen statistische uitschieters. De gemiddelde connectietijd bedraagt:

 tgem = (11,8 ± 1,7) s

 Als we dit resultaat in een praktische context plaatsen, zien we snel dat deze methode niet bruikbaar zal zijn voor het realiseren van V2V communicatie: een voertuig dat op een autostrade aan een snelheid van 120 km/h een stilstaande peer zou naderen, zal na het verlopen van de gemiddelde connectietijd een afstand van bijna 400 meter afgelegd hebben:

 Δs = v . Δt => Δs = 120 km/h . 11,8s

      = 120000m . 11,8s / 3600 s

      = 393,3 m

 Indien beide voertuigen in beweging zijn in tegengestelde richting is deze methode dus al helemaal onbruikbaar. Dit werd bevestigd door de resultaten van de voertuigtesten.

Connectietijd createGroup-methode

De gemiddelde connectietijd met de createGroup-methode is dus:

tgem = (2,83 ± 0,15) s

Dit lijkt al veel bruikbaarder dan de connect-methode. We berekenen opnieuw de afstand die een voertuig aan 120 km/h aflegt in deze tijdspanne:

Δs = v . Δt => Δs = 120 km/h . 2,83s

     = 120000m . 2,83s / 3600 s

     = 94,3 m

Deze methode zal een voertuig zeker in staat stellen met een stilstaande peer te communiceren, wat ook werd bevestigd door de voertuigtesten. Ook communiceren met tegenliggers kan eventueel tot de mogelijkheden behoren. 

Advertisements

From → Vooruitgang

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: